- 1864 Løbet (sidste søndag i maj) - 1864loebet.dk
- Ture på Segway i Dybbøl Skanser - outdoortours.dk
- Nybøl Nor stien - sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/Teknik%20og%20Milj%F8/Dokumenter/natur/Nybolstien_kort_nyt.pdf
- I gerndarmens fodspor -  gendarmsti.dk/da/se-kort
- Flensborg Fjord Kajakudlejning - ffku.dk
- Genner Hoel klatrepark og pandekagehus, Genner 6200 Aabenraa - gennerhoel.dk


- Download naturfoldere på: naturstyrelsen.dk/publikationer/vandretursfoldere/?

Marina Minde - marinaminde.com